Preskoči na vsebino
nalagam novice...

 

Nedelja sv. Trojice

 

VABILO OTROKOM za sodelovanje pri branju za Slomškovo bralno priznanje

Knjige za vsa tri obdobja šolanja (tri triade) dobite na naslovu VEROUK / SLOMŠKOV BRALNO PRIZNANJE.
Zaključna prireditev s podelitvijo priznanj bo  27. 5. 2018.

 

Nadškofov govor 

... pri maši za domovino, dec. 2017.

... voščilo za Božič in novo leto

 

Papežev kotiček

Izhajajoč iz prvega berila, ki je danes bilo iz pisma apostola Jakoba, v katerem je poudarjeno, kako plačilo, za katero so prikrajšani delavci, vpije in klici so prišli do Gospodovih ušes, je papež Frančišek ponovil to, kar je apostol rekel bogatašem in pri tem ni uporabljal medlih besed, temveč jih je izrekel z vso močjo, saj je o bogastvu dejal, da je gnilo.

Uboštvo je v središču evangelija

»Gorje vam bogataši!« je Jezusov prvi napad po blagrih v Lukovem evangeliju. »Gorje vam bogataši!« Če bi danes nekdo takole pridigal, bi v časopisih naslednji dan pisalo: »Ta duhovnik je komunist!« Vendar pa je uboštvo v središču evangelija. Pridiga o uboštvu je v središču Jezusovega pridiganja: »Blagor ubogim«, ki je prvi blagor. To je osebna izkaznica, identifikacijska izkaznica, s katero se predstavi Jezus, ko se vrne v svojo vas Nazaret, v shodnici: »Duh je nad menoj. Poslan sem bil oznanjati evangelij, dobro novico ubogim, veselo novico revežem.« Pa vendar smo imeli skozi zgodovino to slabost, da smo skušali odstraniti to pridigo o uboštvu tako, da smo verjeli, da gre za socialno ali politično stvar.

Ljubiti Boga z vsem srcem

Zakaj je tako trda prej omenjena pridiga. Razlog je v dejstvu, da je bogastvo malik in je sposobno zapeljati. Jezus sam pravi, da se ne more služiti dvema gospodoma, ali služiš Bogu ali pa služiš bogastvu. Kategorijo gospod je torej dal bogastvu, saj te le-to zagrabi in te ne spusti. Tako greš proti prvi zapovedi ljubiti Boga z vsem srcem. Bogastvo pa gre tudi proti drugi zapovedi, saj uničuje skladen odnos med ljudmi, uničuje življenje, uničuje dušo. V priliki bogataš misli na »lepo življenje«, na praznovanja, na razkošna oblačila, berač Lazar pa ob tem ni imel nič. Bogastvo odvzame slogo med brati, ljubezen do bližnjega in nas napravi sebične. Jakob odločno zahteva zaslužek delavcev, ki so želi na poljih bogatašev, a niso bili plačani. Morda bi kdo lahko zamenjal apostola Jakoba s sindikalistom. Pa vendar apostol govori pod navdihom Svetega Duha. Kot kaže je to razširjeno tudi danes.

Ne plačati delavcu je smrtni greh

Tudi tukaj v Italiji, se zato, da se reši velik kapital, pusti ljudi brez dela. To je proti drugi zapovedi in zato, tisti, ki to počne: »Gorje vam!«. To nisem jaz, je Jezus, ki reče. Gorje vam, ki izkoriščate ljudi, ki izkoriščate delo, ki plačujete na črno, ki ne plačujete prispevek za pokojnino, ki ne dajete dopustov. Gorje vam! Dati »popust«, goljufati pri tem, kar je potrebno plačati, torej pri plači, je greh, je greh. »Ne oče, vsako nedeljo grem k maši in sem pri katoliškem društvu. Zelo sem katoliški. Devetdnevnico opravljam za to.« »Toda ti ne plačuješ? Ta krivičnost je smrtni greh. Nisi v stanju Božje milosti. Tega ne pravim jaz, to pravi Jezus, to pravi apostol Jakob. Tako te torej bogastvo oddalji od druge zapovedi, od ljubezni do bližnjega.

Opravljati molitev in pokoro za bogate

Bogastvo ima torej takšno sposobnost, da nas »zasužnji«. Potrebno je bolj moliti in se bolj pokoriti, a ne za reveže temveč za bogate. Če ti nisi svoboden pred bogastvom, da bi bil svoboden pred bogastvom, se moraš distancirati od njega in moliti Gospoda. Če ti je Gospod dal bogastvo, ti ga je dal, da ga daš drugim, da delaš v njegovem imenu toliko dobrih stvari drugim. Toda bogastvo ima takšno sposobnost, da nas zapeljuje in če pademo v zapeljevanje, postanemo sužnji bogastva.

Od prvih stoletij dalje je bilo naravno, da se je po kopeli prerojenja, ki človeka po Bogu na novo ustvari v resnični svetosti (prim. Ef 4,24), novokrščence obleklo v novo belo oblačilo, ki kaže sijaj življenja v Kristusu in Svetem Duhu. Belo oblačilo, ki simbolično izraža to, kar se je zgodilo pri zakramentu, razglaša stanje spremenjenih v božjo slavo, je razlagal sveti oče med današnjo katehezo.

Kaj pomeni obleči Kristusa, nam pove sv. Pavel, ko razlaga kreposti, ki jih krščenci morajo gojiti: »Kot Božji izvoljenci, sveti in ljubljeni, si torej oblecite čim globlje usmiljenje, dobrotljivost, ponižnost, krotkost, potrpežljivost. Prenašajte drug drugega in odpuščajte drug drugemu, če se ima kateri kaj pritožiti proti kateremu. Kakor je Gospod odpustil vam, tako tudi vi odpuščajte. Nad vsem tem pa naj bo ljubezen, ki je vez popolnosti« (Kol 3,12-14).

 

Šale