Preskoči na vsebino
nalagam novice...

 

VABLJENI na pobožnost Križevega pota vsak petek ob 18.20.

VABILO OTROKOM za sodelovanje pri branju za Slomškovo bralno priznanje

Knjige za vsa tri obdobja šolanja (tri triade) dobite na naslovu VEROUK / SLOMŠKOV BRALNO PRIZNANJE. 
Preverjanja oz. razgovori o prebranih knjigah bodo 3. 12. 2017,  28. 1. 2018 in 15. 4. 2018 po družinski sveti maši ob 10.00.
Zaključna prireditev s podelitvijo priznanj bo  27. 5. 2018.

 

VABILO STARŠEM

 

Nadškofov govor 

... pri maši za domovino, dec. 2017.

... voščilo za Božič in novo leto

 

Papežev kotiček

POSTNI ČAS

V homiliji je papež Frančišek razmišljal o treh povabilih, ki so nam lahko v pomoč v tem postnem času: ustavi se, glej ter vrni se. »Postni čas je ugoden čas za popravljanje neubranih akordov našega krščanskega življenja ter sprejemanje vedno nove, vesele in upajoče novice Gospodove Velike noči. Cerkev nam v svoji materinski modrosti predlaga, naj posebno pozornost posvetimo vsemu temu, kar bi lahko ohladilo in načelo naše verno srce.«

Postni čas je dragoceno obdobje za razkrinkanje skušnjav
»Skušnjave, katerim smo izpostavljeni, so mnogovrstne. Vsak izmed nas pozna težave, s katerimi se mora soočati. Žalostno je ugotoviti, kako se ob vsakodnevnih žalostnih dogodkih dvigajo glasovi, ki, izkoriščajoč bolečino in negotovost, ne znajo sejati drugega kakor nezaupanja. In če je sad vere dejavna ljubezen – kakor je rada ponavljala Mati Terezija iz Kalkute – sta sad nezaupanja brezčutnost ter vdanost v usodo. Nezaupanje, brezčutnost, vdanost v usodo: demoni, ki izžigajo in paralizirajo dušo vernega ljudstva.«

»Postni čas je dragoceno obdobje za razkrinkanje te in drugih skušnjav ter dopustitev, da naše srce ponovno utripa v skladu z bitjem Jezusovega srca. Celotna današnja liturgija je prežeta s to zavestjo in lahko bi rekli, da le-ta odmeva v treh besedah, ki so nam ponujene, da bi "ogrele verno srce": ustavi se, glej in vrni se.«

Ustavi se
»Ustavi se malo, pusti to vznemirjenje in to nesmiselno tekanje, ki napolnjuje dušo z grenkobo občutka, da se nikoli nikamor ne pride. Ustavi se, pusti to nujo po hitenju, ki raztresa, ločuje ter končno uniči čas za družino, čas za prijateljstvo, čas otrok, čas starih staršev, čas zastonjskosti ... čas Boga.«

»Ustavi se malo pred potrebo, da se kažeš pred vsemi in da te vsi vidijo, da si nenehno v "izložbi", saj se zaradi nje pozabi na vrednost intimnosti in zbranosti.«

»Ustavi se malo pred prevzetnim pogledom, pred bežnim in zaničljivim komentarjem, ki se rodi, ker pozabimo na nežnost, sočutje in spoštovanje za srečanje z drugimi, posebej s tistimi, ki so občutljivi, ranjeni in tudi pogreznjeni v greh in zmoto.«

»Ustavi se malo pred nujo imeti vse pod nadzorom, vse vedeti, vse porušiti, ki se rodi, ko pozabimo na hvaležnost za dar življenja in za toliko prejetega dobrega.«

»Ustavi se malo pred oglušujočim hrupom, ki krni in mrtviči naša ušesa ter zaradi njega pozabimo na rodovitno in ustvarjalno moč tišine.«

»Ustavi se malo pred držo podžiganja sterilnih, nerodovitnih drž, ki izhajajo iz zaprtosti in samopomilovanja ter zaradi njih pozabimo iti naproti drugim, da bi podelili z njimi bremena in trpljenje.«

»Ustavi se pred praznino tega, kar je takojšnje, trenutno in kratkotrajno, saj nas oropa korenin, vezi, vrednosti poti ter zavedanja, da smo vedno na poti.

»Ustavi se za gledanje in kontemplacijo.«

Glej
»Glej znamenja, ki preprečujejo, da bi ugasnila dejavna ljubezen, ki ohranjajo živ plamen vere in upanja. Žive obraze nežnosti dobrote in Boga, ki deluje sredi med nami.«

»Glej obraz naših družin, ki si še naprej dan za dnem z velikim naporom prizadevajo iti naprej v življenju ter sredi pomanjkanja in revščine ne opuščajo nobenega poskusa, da bi naredili iz svojega doma šolo ljubezni.«

 »Glej obraze, ki nas vprašujejo, naših otrok in mladih, ki so polni prihodnosti in upanja, polni jutrišnjega dne in možnosti, ki terjajo predanost in varstvo. Žive poganjke ljubezni in življenja, ki si vedno utirajo pot sredi naših bednih in sebičnih preračunavanj.«

»Glej obraze naših ostarelih, razbrazdane zaradi minevanja časa: obraze, ki so prinašalci živega spomina naših ljudi. Obraze dejavne modrosti Boga.«

»Glej obraze naših bolnih in mnogih, ki skrbijo zanje; obraze, ki nas v svoji ranljivosti ter služenju spominjajo, da vrednost vsake osebe ne more biti nikoli skrčena na vprašanje preračunavanja  ali koristnosti.«

»Glej skesane obraze mnogih, ki želijo popraviti svoje napake in zmote ter se izhajajoč iz svoje bede in bolečin borijo, da bi preoblikovali situacije ter šli naprej.«

»Glej in zri obličje Križane Ljubezni, ki je danes s križa še naprej prinašalka upanja; iztegnjena roka za tiste, ki se čutijo križani, ki v lastnem življenju izkušajo težo neuspehov in razočaranj.« 

  »Glej in zri konkretno obličje Kristusa, križanega iz ljubezni do vseh brez razlik. Do vseh? Da, do vseh. Gledati njegovo obličje je povabilo polno upanja v tem postnem času, da bi premagali demone nezaupanja, apatije in vdanosti v usodo. Obličje, ki nas vabi, da bi vzkliknili: "Božje kraljestvo je mogoče!"«

»Ustavi se, glej in se vrni. Vrni se v hišo svojega Očeta. Vrni se brez strahu v objem svojega Očeta, ki je poln usmiljenja in te željno pričakuje z iztegnjenimi rokami. (prim. Ef 2,4).«

Vrni se
»Vrni se! Brez strahu: to je ugoden čas za vrnitev domov, hišo "mojega Očeta in vašega Očeta" (prim. Jn 20,17). To je čas, da se pustimo dotakniti v srcu ... Ostati na poti zla je samo vir prividov in žalosti. Pravo življenje je nekaj drugega in naše srce to dobro ve. Bog se ne naveliča in se ne bo naveličal ponujati roke. (prim. Bula ob napovedi izrednega jubileja Usmiljenja, št. 9)«

 »Vrni se brez strahu, da bi izkusil ozdravljujočo in spravno nežnost Boga! Dopusti, da Gospod ozdravi rane greha in dopolni prerokbo, dano našim očetom: "Dam vam novo srce in novega duha denem v vašo notranjost. Odstranim kamnito srce iz vašega telesa in vam dam meseno srce" (Ezk 36,26).«

Ustavi se, glej in se vrni!

 

VATIKAN (četrtek, 8. marec 2018, RV) – »Ni treba jokati do onemoglosti. Po veri verujemo, da smo in bomo vedno Božji otroci, kljub grehu in nedoslednosti,« zapiše papež Frančišek v predgovoru k drugi izdaji knjige Pritoževanje prepovedano, izpod peresa Salva Noèja, 48-letnega psihologa in psihoterapevta. Poglejmo nekaj misli iz papeževega predgovora.

Ljubezen odpre oči, objem odpre srce
Salvo Noè želi ponuditi številne nasvete, kako pristopiti k težavam in nepredvidenim dogodkom, pri tem pa se izogniti pastem samopomilovanja ter v vsaki nadlogi videti priložnost, da postanemo še bolj polni zaupanja in okrepljeni. V našem času, ki je zaznamovan z veliko hitrostjo okoli nas in z mnogo slabotnosti v nas, je to pomembno. Prava pot ni, da se odtujimo od sveta ali se borimo proti vsemu, kar nas obdaja, ampak da izboljšamo realnost, začnemo pa s tem, kar smo, z našim srcem, z našimi odnosi. Ljubezen odpre oči, objem odpre srce. Če nas mnoge pasti zapirajo vase, je izhod to, da odpremo prostore molitve in poslušanja, spoštovanja in razumevanja ter se osvobodimo mraka žalosti in pritoževanja. Ti življenjski namigi se dotikajo tudi vere, ki odmeva v času, v katerem živi. Naš čas je zaznamovan pretežno s čustvi: z negotovostjo in s šibkostjo, z mnogimi ranami, ki jih čutimo v sebi. A v srcu se lahko poraja tudi svobodna odločitev za ljubezen.

Vedno ljubljeni, kljub grehu in nedoslednosti
Začne se z odločitvijo, da ne bomo jokali do onemoglosti, da se ne bomo pustili premagati žalosti zaradi doživetih krivic in bridkosti, ki nam jih nameni življenje. To je odločitev, ki sledi daru vere: po veri verujemo, da poleg in onkraj vsega tega smo in bomo vedno ljubljeni Očetovi otroci. Vedno ljubljeni, kljub grehu in nedoslednosti. To je vir našega veselja: veselja, ki je veliko globlje od čustev, ki pridejo in grejo; veselja, ki premaga zaskrbljenost, ki pritiska na naše življenje; veselja, ki presega tudi bolečino in ga spremeni v mir.

Poti, ki jih je treba zapustiti
Obstajajo misli in besede, ki ovirajo to veselje in škodujejo srcu. Na primer pritoževanja, ki se nanašajo na druge, a tudi na nas same, medtem ko tista, ki so namenjena Bogu, odpirajo v odnos, v molitev, ki ozdravlja. Obstajajo torej nekatere poti srca, ki jih ni dobro podpirati, in obstajajo tiste poti, na katere se je treba pogumno podati; skušnjave, ki jih je treba zavrniti, in priložnosti, ki jih je treba sprejeti, da bi tako izbrali smer življenja, izbrali zaklad, ki ga je treba osvojiti. Kajti, kakor uči Jezus, kjer je zaklad, tam bo tudi srce (glej Mt 6,21).

Srečanje, odnos, ljubezen – sile ki ozdravljajo
V srcu vsakega je nekaj prahu, je nekaj rje, včasih je tudi kakšno težko in neodstranjeno breme. Srečanje z Gospodom, ki nas pozna, ljubi in ozdravlja, iskren in do drugih odprt odnos, ljubezen, ki sprosti najlepše možnosti naše svobode – to so sile, ki lahko odstranijo tisto skalo, odpravijo tisto rjo, počistijo tisti prah. In to potrebujemo, kajti nismo superljudje, ampak ljudje na poti; slabotni grešniki, a istočasno privilegirani naslovniki zveste Božje ljubezni, ki zna pritoževanje preobraziti v ples (glej Ps 30,12).

Šale